Динамічний розвиток економічних, суспільних і політичних процесів в Україні ставить перед бізнесом нові завдання і виклики. З метою захисту прав платників податків, надзвичайно важливим завданням є побудова діалогу між бізнесом і владою у фіскальній сфері. На сьогодні, дії платників податків оцінюються не тільки відповідно до законодавчих норм та правил, але і з точки зору сумлінності використання ними своїх податкових прав.

Місія Асоціації «Податки України»

Асоціація «Податки України» була створена із головною ціллю — налагодити діалог між представниками бізнесу і влади у фіскальній сфері, а також маючи на меті формування та поширення податкової культури в Україні.

Місія Асоціації — сприяння розвитку вітчизняного бізнесу, шляхом представництва і захисту прав платників податків на різних рівнях державної влади.

Асоціація є добровільною громадською організацією, діяльність якої зосереджена у галузях економіки і права, яка об’єднує в собі професіоналів, що стоять на захисті прав підприємців у їхніх взаємовідносинах із податковими органами.

Асоціація «Податки України» створена для представників професійної сфери: юристів, податкових консультантів, бухгалтерів, аудиторів, а також підприємців різних галузей.

Для чого була створена Асоціація?

Важливий аспект діяльності Асоціації — формування пропозицій з питань удосконалення чинного законодавства у сфері оподаткування. Асоціація активно використовує власні ресурси для участі у законотворчій діяльності, вносячи пропозиції у ході планування, підготовки та прийняття нормативно-правових актів.

Професійна діяльність Асоціації — це:

  • організація проектів, спрямованих на створення ефективної системи взаємодії бізнесу і влади, з метою досягнення головної цілі — об’єднання їхніх інтересів у сфері оподаткування;
  • проведення семінарів, конференцій, круглих столів з питань діяльності Асоціації та захисту прав платників податків;
  • співпраця з представниками бізнес-середовища, громадськими організаціями та комітетами, спрямована на формування ефективного поля захисту прав платників податків;
  • поширення інформації про власну діяльність та підвищення рівня обізнаності платників податків;
  • участь, ініціація та втілення у життя ряду суспільних, державних та міжнародних програм;
  • сприяння формуванню єдиного інформаційного поля між платниками податків та органами державної влади;
  • аналіз державних ініціатив у сфері податкового законодавства;
  • здійснення представництва платників податків в органах державної влади, з метою реалізації їх законних прав та інтересів.